2017 Xử Lý Nợ Xấu Và Ngân Hàng Yếu Kém

Trong định hướng chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2017 công bố mới đây, một trong những yêu cầu thực tiễn mà Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đối với NHNN là việc tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết ngành ngân hàng TP.HCM năm 2017 cũng như các ngân hàng trên địa bàn khác cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng, trong đó nhấn mạnh xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu.

xu ly no xau và ngan hang yeu kem

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2017 số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017, cùng với các Bộ, ngành, địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được Chính phủ giao chủ trì và phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát tình hình tiền tệ thế giới và trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cần điều hành lãi suất sao cho phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ nhằm cân đối mặt bằng lãi suất trên cơ sở kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tiếp cận được đến nguồn vốn tín dụng cho phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, đặc biệt cần tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời việc tập trung xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các ngân hàng thương mại yếu kém cũng phải được chú trọng, bảo đảm an toàn cho hệ thống.

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ khác như: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động xây dựng phương án, kịch bản, lộ trình điều chỉnh giá một cách chặt chẽ theo cơ chế thị trường một số mặt hàng, các dịch vụ thiết yếu do nhà nước quản lý, đảm bảo kiểm soát lạm phát ở mức không quá 4%.

Không chỉ thế, Chính phủ còn cho giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Quốc phòng, NHNN và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể chính sách thương mại biên giới, đề xuất giải pháp bảo vệ thị trường trong nước và phòng chống buôn lậu, gian lận trong hoạt động thương mại để khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo sự hấp dẫn về cơ chế, chính sách thu hút được mọi nguồn lực xã hội vào nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương triển khai nhiều công việc cụ thể khác nhau, trong đó NHNN chỉ đạo các ngân hàng thương mại, chủ lực là các ngân hàng thương mại nhà nước, dành ít nhất 100,000 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động của các ngân hàng để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào trong hoạt động sản xuất, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường) và chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai chương trình tín dụng này.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao cho NHNN chủ trì, tham gia vào việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế, chính sách như:

  • Đối với dự án Luật quản lý nợ công, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, NHNN và các Bộ, Ngành liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình ra Quốc hội.
  • Về cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất để thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, NHNN, Ngân hàng Chính sách xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Căn cứ vào khả năng bố trí nguồn ngân sách nhà nước, NHNN và Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất khung lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trong các năm 2018, 2019 và 2020, đồng thời NHNN và Ngân hàng Chính sách xã hội cùng các Bộ, cơ quan địa phương phối hợp với Bộ Xây dựng (là đơn vị chủ trì) rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP, đề xuất nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, báo cáo để Chính phủ xem xét và đưa ra quyết định.

Trong giai đoạn tiếp theo, NHNN sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hệ thống ngân hàng, hoàn thiện mô hình, tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng.

NHNN tập trung thanh tra, giám sát, quản lý các lĩnh vực tiềm ẩn có nhiều rủi ro, dễ phát sinh sai phạm, gồm có góp vốn, mua cổ phần; cấp tín dụng và đầu tư, mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết; cấp tín dụng theo ngành, theo lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản, tiêu dùng hay các dự án trung, dài hạn. Việc cấp tín dụng vượt giới hạn cho vay đối với các khách hàng hoặc nhóm khách hàng lớn; đầu tư, sở hữu chéo và chuyển nhượng cổ phiếu, thoái vốn; phân loại nợ, lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu, chất lượng tín dụng, mua bán tài sản, dự thu lãi và các khoản phải thu; tăng trưởng cho vay cũng được liệt vào danh sách tiềm ẩn rủi ro này.

Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các TCTD chấp hành những quy định về lãi suất cho vay và các quy định trong hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng. Các TCTD cần phải tăng cường hoạt động đánh giá thanh khoản và tài chính cũng như kết quả kinh doanh và mức độ đủ vốn của mình một cách công khai, minh bạch.

Ngoài ra, trong năm 2017 này, NHNN sẽ tiến hành công tác thanh tra, giám sát ,quản lý chặt chẽ các quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi cả nước. Đặc biệt, cơ quan này cần tập trung kiểm tra đối với các quỹ tín dụng nhân dân chưa được thanh tra trong vòng 2 năm trở lại đây và các tổ chức yếu kém, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có dấu hiệu vi phạm pháp luật để kịp thời phát hiện và xử lý. Vấn đề quản lý tiền mặt hay vốn huy động, vốn cho vay, thu nợ, giải ngân…cũng sẽ được tăng cường kiểm tra và xử lý.

NHNN còn đặc biệt nhấn mạnh tới việc xử lý nợ xấu, mục tiêu đến năm 2020 sẽ duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức không quá 3% tổng dư nợ tín dụng trên toàn hệ thống.

Đề án cũng chỉ rõ các TCTD cần phải kết hợp phát hiện, xử lý nợ xấu với việc hạn chế nợ xấu phát sinh thêm, các vi phạm trong hoạt động tín dụng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng. Đối với các TCTD có nợ xấu lớn mà không tích cực xử lý, không phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khi các TCTD vi phạm, NHNN sẽ không xem xét, chấp thuận cho việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, ATM hay văn phòng đại diện, hạn chế tạm ứng, chia lợi nhuận cho các cổ đông…

Đề án này cũng chủ trương triển khai các giải pháp mua, bán nợ xấu theo cơ chế thị trường, góp phần hình thành thị trường mua bán minh bạch, rõ ràng cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Trước đây, trong một cuộc trao đổi với Zing.vn, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam – ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng việc thanh tra, quản lý của NHNN đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tín dụng, ông Kiêm cho biết: “NHNN giao nhiệm vụ cho ngân hàng thương mại thì cần kiểm tra, theo dõi xem ngân hàng thương mại đó có thực hiện đúng hay không. Đôi khi trong quá trình thực hiện có thể phát sinh những vấn đề mà nếu cơ quan quản lý không kịp thời phát hiện sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ hệ thống”.

Vậy nên, năm 2017 sẽ là một năm quan trọng cho việc đẩy mạnh thanh tra, giám sát và xử lý nợ xấu cũng như các ngân hàng yếu kém trong hoạt động tài chính ngân hàng và chính sách tiền tệ.

Xem thêm các thông tin vay vốn tại >> Vay tieu dung lai suat thap.

Ngọc Toàn
Theo Trí thức trẻ